خدمات خمکاری نظری


در انواع کارهای ورقکاری به موارد زیادی برخورد می‌کنیم که برای تأمین فرم مورد نظر، افزایش مقاومت در مقابل خمش، جلوگیری از آسیب به دست، ایجاد اتصال و غیره نیاز به خمکاری وجود دارد.

وسایل و ماشین آلاتی که برای این منظور بکار می‌روند متنوع بوده و با هر کدام خم‌های معینی را می‌توان بوجود آورد.

خمکاری فلز باعث ایجاد کشش و فشار در فلز می شود. نکته مهمی که در خمکاری باید توجه داشت آن است که خواص ماده در خمکاری بسیار حائز اهمیت است.

در برخی از موارد خمکاری سرد و در برخی از موارد خمکاری در دمای کاری گرم انجام می گردد.

معمولا عملیات خمکاری با دستگاهی به نام پرس برک انجام می شود. بنابراین فرآیند خمکاری در صنعت بنام عملیات شکل دهی پرس برک نیز معروف است.

پرس برک ها در ابعاد و سایزهای متنوعی  در بازار وجود دارند.

زاویه خم نیز با توجه به عمق نیروی اعمالی بر روی ورق تعیین می گردد. این عمق به طور دقیق برای رسیدن به زاویه مورد نظر کنترل می شود. ابزار مناسب برای خمکاری با توجه به کیفیت محصول، نوع ورق، کیفیت ورق و درجه خمکاری انتخاب می گردد.

این ابزارات معمولا از فولاد های کربنی ساخته می شوند.
انواع روشهای خمکاری

به طور کلی قطعاتی که دچار فرایند خم کاری می شوند،‌ قابل تجزیه یکی از انوع خم کاری V شکل خم کاری گونیایی و خم کاری U شکل (ناودانی) خواهند بود.
خمکاریV شکل

جهت انجام این فرایند نیازمند استفاده از یک سنبه و ماتریس از جنس فولاد آب داده می باشیم. سر سنبه و فرورفتگی ماتریس به شکل V می باشد. ماتریس روی پایه ای با ارتفاع معین قرار می گیرد تا بتواند در مقابل نیروی خم کاری تحمل داشته باشد. اتصال ماتریس و پایه معمولاً توسط چهار پیچ و دو پین صورت می گیرد.

از مزایای خم کاری V شکل می توان به ساده بودن قالب و انجام خم کاری هایی در محدوده ی زاویه صفر تا ?? درجه اشاره کرد.

جهت رسیدن به شعاع معین لازم است که شعاع سنبه و ماتریس درست انتخاب شوند. امروزه جهت رسیدن به شعاع معین وافزایش سرعت خم کاری از تجهیزات کمکی مانند غلتک نیز استفاده می کنند.

خمکاری گونیایی
هدف از انجام این فرایند ایجاد خم با زاویه ?? درجه است و در آن یک جفت سنبه-ماتریس استفاده می شود. ماتریس به مانند خم کاری V شکل می تواند روی یک پایه سوار شود. برای کنترل فرایند خم کاری از یک فشار انداز که به عنوان حمایت کننده ورق نیز کار می کند استفاده می شود.

قطعه ی مورد نظر به گونه ای درون ماتریس قرار می گیرد که بازوی بلندتر آن روی فشارانداز باشد.

پایین آمدن سنبه باعث می شود که قطعه به فشار انداز بچسبد و به همراه آن درون ماتریس فرو برود و در نتیجه آن بازوی کوچکتر جسم عمود بر بازوی بزرگ تر خواهد شد.

خمکاریU شکل
قالب خم کاری U شکل مشابه خم کاری گونیایی ساخته می شود. با این تفاوت که دو علم خم کاری گونیایی روی ورق انجام می شود و از هر دو طرف خم،‌ نیرویی برابر و در جهت مخالف سنبه وارد می شود.

از مزایای این فرایند می توان به ایجاد هم زمان دو خم ?? درجه ای و دقت زیاد آن اشاره کرد. از محدودیت های آن باز شدن دهانه ی خم ناشی از برگشت فنری می باشد.