خدمات گیوتین

نوع ورق حداقل ضخامت حداکثر ضخامت ورق حداکثر عرض ورق حداکثر طول ورق
آهن ۰.۶mm ۲۰mm ۱.۵m ۳m
استیل ۰.۶mm ۸mm ۱.۵m ۳m
ورق گالوانیزه ۰.۶mm ۱۲mm ۱.۵m ۳m
مس ۰.۶mm ۱۵mm ۱.۵m ۳m
پروفیل ۰.۶mm ۲۵mm ۱.۵m ۳m
آلومینیوم ۰.۶mm ۱۵mm ۱.۵m ۳m