تولید تخصصی واحد صنعتی نظری:

تولید لوازم ورزشی:
این واحد با دارا بودن کادر فنی متخصص در زمینه رشته های ورزشی کراسفیت در حال تولید سازه های فلزی ورزشی مطابق با استانداردهای روز دنیا می باشد.

طراحی و تولید انواع درب نفر رو

طراحی و تولید انواع درب پارکینگی

طراحی و تولید انواع نرده  حفاظ

طراحی و تولید انواع نرده  راه پله